GARANTİ KAPSAMI
Garanti Şartları
 1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
 3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketici kullanımına tahsis etmek zorundadır.
 4. Malın garanti süresi içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
  • Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmayı sürekli kılması,
  • Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
  • Firmanın servis istasyonunun, mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
 6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve rekabetin Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.
 8. Garanti süresi içinde işyerinde yapılacak tamirlerde yol ücreti alınacaktır. (servise ait işyerinde yapılacak tamirlerde nakliye malın sahibine aittir.)
 9. Satın alınan makinelerde (traktörler hariç) hobi amaçlı makineler olup kullanılacağı alan büyüklüğü makinenin gücüne göre kullanım kılavuzunda belirtilmiştir. Bunun dışında kullanılması garanti kapsamı dışındadır.
  • Benzin motorlu makinelerde MOTOR YAĞ KONULMADAN VE YAĞ SEVİYESİ KONTROL EDİLMEDEN çalıştırılması halinde,
  • Makinelerin taş çivi ve benzeri sert cisimlere çarptırılması halinde,
  • Makinenin YETKİLİ SERVİSLER dışında bir tamir atölyesi tarafından açıldığı tespit edilmesi halinde,
  • Makinenin elektrik ile bağlantısında TSE standartlarına uygun olmayan malzeme kullanılmasından dolayı meydana gelen arızalarda,
  • Yukarıda belirtilen hususlara tabi olarak GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR.
  • Makinenin seri numarasında, garanti belgesindeki tarih ve numaralarda herhangi bir tahribat, silinti yapılması halinde GARANTİ BELGESİ hükümsüz sayılır.
  • Bu garanti belgesinin saklanması gerekir, kaybolması halinde yenisi verilmez.
Yazılım ve Tasarım
Geniş Açı